1823-cü ildə Şotlandiyalı macəraçı Robert Brus, Rangpur ərazisində gəzərkən yabanı, çaya bənzər bitkilər görür və bu bitkilər haqda məlumat əldə etmək üçün ərazinin rəhbəri olan Bessa Qama ilə əlaqə qurur. Bessa Qama bu bitkilərin yerli qəbilələr tərəfindən çay kimi istifadə edildiyini, deyir və dəmləmə üsullarını göstərir. Beləliklə Assam çayının çay tarixinə keçən dünya macərası başlayır.