İmperatorların çayı adlandırılan Puer çayı Əfsanəvi Çin İmperatoruru Şennonq tərəfindən e.ə 2737-ci ildə kəşf edilib. Əfsanəyə görə İmperator çay bitkisinin altında dincəlirmiş və bu zaman suyuna çay yarpağı düşür. İmperator yaranan qarışıma aşiq olur və onu sevimli içkisi edir. Əlçatmazlığı ilə saraydan kənara çıxmayan bu çay sonradan ticarət yollarının artımı ilə böyük ərazilərə yayılıb. Adını da ticarət yollarının kəsişməsində olan Puer bölgəsindən götürüb.